ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Առաջարկել թեմա

Կարող եք առաջարկել թեմա, որը, Ձեր կարծիքով, նպատակահարմար է արծարծել Կենտրոնի հետազոտություններում։

Առաջարկել հետազոտություն

Կարող եք առաջարկել Կենտրոնին պատրաստի (բայց չհրապարակված)  հետազոտություն, կամ ցույց տալ այն կատարելու Ձեր կարողությունները։

Առաջարկել մեկնաբանություն

Կարող եք առաջարկել Ձեր մեկնաբանութունները Կենտրոնի նյութերի վերաբերյալ։ Քննարկումից հետո դրանք կարող են իրենց տեղը գտնել մեր կայքում։

Այլ.

Կարող եք ուղարկել նաև համագործակցության այլ եղանակների և Կենտրոնի նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկություններ, ինչպես նաև Կենտրոնի հետաքրքրության շրջանակներին վերաբերող նյութեր։